Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε DCP και Γαλβανιζέ Α.Τ , Ε.Τ & Β.Τ.

  • Τετραγωνικής διατομής DCP - Γαλβανιζέ
  • Ορθογωνικής διατομής DCP - Γαλβανιζέ
  • Κάσσες
  • Κουπαστές
  • Πηχάκια
  • Μπόγια