Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε όλα τα προϊόντα.

 • Λάμες
 • Γωνίες
 • Τετράγωνα
 • Στρογγυλά
 • Εξάγωνα
 • Ταφ
 • Διατομές UPN
 • Διατομές IPN
 • Διατομές IPE
 • Πλατύπελμα HEA
 • Πλατύπελμα HEB