Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κοιλοδοκούς Μαύρους και Γαλβανιζέ σε όλα τα πάχη.

  • Τετραγωνικής διατομής μαύροι - γαλβανιζέ
  • Ορθογωνικής διατομής μαύροι - γαλβανιζέ