Στο Umami Panda στο Κουκάκι Αττικής κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας σκέπαστρο από κοιλοδοκούς και πολυκαρβουνικά φύλλα και εσωτερική κρυφή υδρορροή για τη συκλογή των υδάτων. Στη συνέχεια τα στάχια τοποθετήθηκαν με επιπλέον σκελετό στην οροφή με "ψαλίδι" από στραντζαριστά και τοποθέτηση μεταλλικού γαλβανιζέ πλέγματος για τη στήριξή τους.

Επίσης τοποθετήσαμε βάσεις ανεμιστήρων καθώς και βάσεις για θερμαντικές συσκευές.

Με κρυφές στηρίξεις τοποθετήθηκαν και τα μπαμπού στον τοίχο.