Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των μεταλλικών στοιχείων που αφορούν τον υποσταθμό όπως: περίφραξη υποσταθμού, Συρόμενη πόρτα εισόδου, σχάρες γραδελάδες μετά των πλαισίων αυτών, στέγαστρα και βάσεις πυρόσβεσης, βάσεις στήριξης ηλεκτρικών πινάκων, καπάκια καναλιών από λαμαρίνα γαλβανιζέ κριθαράκι, κάγκελα ασφαλείας παραθύρων, κάγκελα με γαλβανιζέ σωλήνα, πλαίσια με γαλβανιζέ γωνία για εξωτερικά καπάκια φρεατίων κτλ.