Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στο ξενοδοχείο Νεφέλες στον Καρδαρά - Αρκαδίας με πλαίσιο από λαμαρίνα και εσωτερικά χωρίσματα από ταφ καθώς και τοποθέτηση τζάμι αρμέ.